Image

La pedagogia degli oppressi

La pedagogia degli oppressi, Paulo Freire. 1968